Chat with us, powered by LiveChat

Latest News

Our Farm Story

Our Farm Story

Hindi maikakaila na malayo na ang narating ng Farmcradle pamula noong 2016. Mula sa isang bodegang lupa na hindi napapakinabangan patungo sa FarmZoo, Livestock Producer, at tagapagibigay kabuhayan sa Balungao Pangasinan, isang kwento ng tagumpay sa pagsusumikap ang kwento ng aming farm.
 
25 taon na walang pakinabang ang farm sa Balungao.
Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Sandy Santos at dating bahay bakasyunan na dinarayo ng mga maliliit na magpipinsan dahil sa napakaraming puno ng mangga. Madami ritong naging ala-ala ng mga family reunions at mga tawanan ng mga magpipinsan, gayundin mga saluhan ng mga magkakamag-anak.
 
Paglipas ng panahon, naging abala na sa kani-kanilang buhay at kinailangan nang pagtuunan ng pansin ang kolehiyo ng magkapatid na si Sandy and Stone. At dahil dito, ginawang paupahan ang kanilang 2.5 ektarya na farm sa halagang ₱1,500/month – napakaliit. Ang malungkot dito ay ginawang bodega ang bukid at hindi inalagaan. Sa kalagayan noon, talagang wala itong pag-asang maging hayupan o matayuan ng kahit anong negosyo – binabaha, mukhang basura at parang naging haunted house.
 
Ngunit! Dahil sa pagtatagpo ng tamang tao (si Dex ng DV Boer Farm at si Sandy Santos), gayundin sa pagbukas ng isipan na dala ng kaalaman, dag-dagan na rin ang tapang at tibay ng loob na humarap sa pagsubok ng pagnenegosyo – ipinanganak ang Farmcradle.
Hinihimok ng Farmcradle na maging responsableng negosyo na may hangarin na hindi lamang makapag-ambag sa Agrikultura at magkaroon ng kita, ngunit maging aktibong bahagi ng komunindad at makapagbigay ng hanapbuhay sa marami.

Ang istorya ng Farmcradle ay maaaring sa inyo rin. Posibleng may hawak tayong yaman na napapabayaan natin. Maaaring kulang lang tayo sa kaalaman o hindi tayo bukas sa ibang paraan upang gamitin ang ating kayamanan at talino.

Hinikayat namin kayo na kami ay mas kilalanin at sabayan sa aming paglago. Nais rin naming kayong bigyang inspirasyon at lakas ng loob na magsimula sa inyong negosyo o makipag-partner sa Farmcradle upang magkapag-ambag ng mabuti sa ating bansa.

Scroll to top