Chat with us, powered by LiveChat

Latest News

Brigada Eskwela 2018

Ang Brigada Eskwela 2018 ay Programa ng DepEd na may hangaring pagsamahin at makipagtulungan ang buong komunidad bilang paghahanda sa darating na pasukan. Mayroon itong tema na Pagkakaisa Para sa Handa, Ligtas, at Matatag na Paaralan Tungo sa Magandang Kinabukasan. At dahil dito, dumalaw ang Farmcradle family sa San Raymundo Elemtary School upang makipagtulungan sa paghahanda at paglilinis ng mga pasilidad doon. 

Matapos ang Linis Eskwela, mabilis itong sinundan ng simpleng programa sa farm kung saan kami ay namigay ng bagong backpack at school supplies sa mga anak ng Farmcradle Staff.

Munti itong tulong upang mabawasan ang gastusin sa darating na pasukan. Gayundin, ito ay paalala na pinahahalagahan namin ang edukasyon ng mga kabataan at lagi naming isinasaalang-alang ang kalagayan ng aming staff at nang kanilang pamilya.

Bakas sa ngiti ng mga bata ang kanilang tuwa na makatanggap ng makukulay na bag at school supplies. Excited na silang pumasok sa susunod na linggo!

 

Mr. Ernani P. Gemeniano-Teacher In-charge of San Raymundo Elementary School about brigada eskwela of Farmcradle.

Masaya ang Farmcradle na maging aktibong myembro ng ating komunidad at makapag-ambag ng aming oras at kakayanan upang makatulong sa iba’t-ibang sektor tulad ng edukasyon . 

Scroll to top